+48 22 872 27 22gm@gmrecords.pl

Egzemplarze testowe

Jeżeli zamawiający chce sprawdzić jakość matryc, przed wytłoczeniem całego nakładu, rekomendujemy wykonie egzemplarzy testowych.

Wykonujemy 5 testowych płyt, które klient powinien zaakceptować. Po uzyskaniu akceptacji, przystępujemy do dalszego procesu produkcyjnego. Jeżeli płyty testowe nie spełniają wymagań, musimy się dowiedzieć, gdzie leży przyczyna. Jeżeli leży ona po stronie GM Records, wtedy dokonamy ponownego testowego tłoczenia, używając nowego mastera (o ile to ma zastosowanie). Jeżeli przyczyna leży po stronie Klienta (np. z powodu źle przygotowanego mastera), wtedy klient musi zapłacić za nowe koszty przygotowania, o ile wymagają one ponownego testowego tłoczenia.