+48 22 872 27 22gm@gmrecords.pl

Techniczne warunki użytkowania

Płyty winylowe są nośnikami dźwięku, które wymagają specjalnych warunków użytkowania.

  • Temperatura podczas przechowywania, przenoszenia i użytkowania płyty może się wahać pomiędzy 5°C do 35°C.
  • Względna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 85%, należy także zminimalizować wpływ czynników chemicznych i toksycznych.
  • Płyty muszą być przechowywane w pozycji pionowej i należy unikać pozycji ukośnych (z wyjątkiem bieżącego użytkowania).
  • Należy chronić płytę przed jakimkolwiek zniszczeniem fizycznym, włączając w to niewłaściwe użytkowanie spowodowane wadliwym sprzętem, czy też opakowaniem, etc.

Przenoszenie i wysyłka

  • Tylko płyty we wzmocnionych opakowaniach mogą być składowane na sobie.
  • Płyty muszą być transportowane w warunkach, które nie wpłyną na pogorszenie ich jakości.
  • Płyty muszą być pakowane w kartony przeznaczone do wysyłki, umieszczone w pozycji pionowej, o maksymalnej wysokości do 4 pudełek.
  • Kartony muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich przesunięcia, a także nie mogą na nich leżeć inne towary.
  • Po stronie klienta leży sprawdzenie towaru po otrzymaniu przesyłki oraz sporządzenie pisemnego raportu wraz z kurierem w przypadku zauważenia uszkodzenia (zniszczone opakowania lub kartony). Usterki stwierdzone w późniejszym terminie nie będą akceptowane.