+48 22 872 27 22gm@gmrecords.pl

Wymagania techniczne dla materiałów wejściowych

Aby prawidłowo przygotować master, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami. Przestrzeganie tych warunków zapewni prawidłową realizację produktu:

Maksymalny poziom sygnału cyfrowego
Maksymalny poziom źródłowego sygnału cyfrowego nie powinien przekraczać 0.0 dB TruePeak. Poziomu True Peak Level (dBTP) nie należy mylić ze zwykłym poziomem Peak Level.

Zakres częstotliwości
Chociaż specyfikacja płyty winylowej nie przewiduje ograniczenia przenoszonego pasma częstotliwości, należy zadbać, aby sygnały poniżej 30Hz i powyżej 18KHz, nie „wystawały” ponad pozostałe pasmo akustyczne. Należy również brać pod uwagę zjawisko ograniczenia górnych częstotliwości na końcu strony, zwłaszcza na płycie 7’’ odtwarzanej z prędkością 33 obr./min. Zjawiska tego nie da się niestety zrekompensować na zasadzie pre-emfaza/de-emfaza.

Sybilanty
Nadmierny poziom wysokich częstotliwości, zwłaszcza sybilantów na wokalach (głosek: sz, ś, ź …) nie jest odpowiedni do rejestracji i odtwarzania na płycie winylowej. „Wystające” sybilanty powodują cross-modulację, objawiającą się przesterowaniem i niestabilnością w panoramie stereo tego typu dźwięków.W razie konieczności należy zastosować de-eser w procesie pre-masteringu.

Faza sygnału, korelacja stereo
Ogólna korelacja stereofonii sygnału nie powinna wykraczać po za zakres 0%-90%, gdzie 0% oznacza sygnał monofoniczny, a 180% – przeciwfazę. Korelacja sygnałów poniżej 200Hz powinna zawężać się jeszcze bardziej, a sygnałów poniżej 100Hz, powinna wynosić 0% (mono). Przekroczenie tej normy powoduje wystąpienie trzasków i przesterowań wyższego pasma akustycznego, co jest nieakceptowalne dla słuchacza.

Dynamika i zniekształcenia nieliniowe
Zaleca się, żeby nie nadużywać maksymalizerów sygnału w procesie pre-masteringu pod winyl. Uzyskanie poziomu głośności rzędu -10 dB LUFS jest w większości przypadków głośnych masterów wystarczające. Należy również pamiętać, że proces nacinania matrycy DMM i odtwarzania płyty winylowej jest z natury analogowy a więc wnoszący swoje zniekształcenia nielinearne. W związku z powyższym należy wziąć pod uwagę, że wszelkiego typu zniekształcenia nielinearne, zastosowane w procesie produkcji nagrania, mogą nabrać nowego, nieprzewidzianego charakteru przy odtwarzaniu płyty.

Formaty plików
Do przygotowania matrycy DMM akceptujemy następujące formaty cyfrowe plików audio: .wav i .aiff. Częstotliwości próbkowania rozdzielczość bitowa: 44.1 KHz (16, 24 bity), 48 KHz (16, 24 bity), 88 KHz 24 bity, 96 KHz 24 bity. Na specjalne życzenie 192 KHz 24 bity.
Uwaga: w każdym wypadku preferujemy rozdzielczość 24 bitową. Na specjalne życzenie i dodatkową opłatą akcepujemy nagrania na taśmie analogowej: 1/4 i 1/2 cala.

Redakcja materiałów
Nie dokładamy automatycznie pauz między utworami. Dzięki temu w wypadku utworów przechodzących jeden w drugi (atacca) nie pojawi się na płycie zbędny odstęp. Za to między takimi utworami będzie szerszy odstęp rowka (Virtual Track Marker) dla wizualnej orientacji, który utwór jest odtwarzany. Wszelkie zaplanowane artystycznie odstępy między utworami, muszą być „doklejone” do końca utworu, po którym ma nastąpić pauza (przed kolejnym utworem). Pliki powinny być nazwane zgodnie z zawartością i kolejnością danej strony: Np.: A_01 A_02 B_01 B_02 C_01 C_02 D_01 D_02, tak aby, po umieszczeniu wszystkich plików w jednym folderze, wyszukiwarka komputerowa uszeregowała je w kolejności alfabetycznej, zgodnej z kolejnością na albumie.

Uwagi końcowe
W pewnych wypadkach brzmienie płyty winylowej różni się od pre-mastera cyfrowego. Czasem jest to zmiana na lepsze, czasem jest to zmiana zaskakująca. W dziedzinie cyfrowej jesteśmy obecnie w stanie wyprodukować nagrania, których winyl nie jest niestety w stanie odwzorować. Jeśli tak się dzieje, to są dwa wyjścia. Albo polubić zmiany, albo wyprodukować pre-mastera zgodnie z powyższymi warunkami technicznymi.